FAQ

Hvordan blir jeg medlem?

I NTNUI Telemark-Alpint, TA, her vi en litt løs medlemsstruktur. Det viktigste for å bli medlem er å opprette en bruker her på nettsiden vår. Dette gjør du ved å trykke på "Bli med!". Når du har opprettet en bruker vil de være mulig å melde seg på turene våre. Dette gjør du også her på nettsiden. Der er ingen obligatorisk oppmøte,  verken på trening eller turer. Det anbefales også å følge oss på Facebook, da mye av informasjonen blir lagt ut der.

Hvordan kan jeg bidra?

Om du er interessert i å bidra i gruppa er komitéene våre stedet å gå. Det er komitéene som sammen med styret driver gruppa. Der er gjerne lettere å få en medlemsfølelse om en er medlem av en komié. Som komitémedlem får du også mulighet til å melde deg på turer tidligere samt mulighet til å bli med på avslutningsturen. Komitéene har opptak ved starten av hvert semester. Det er varierende hvor mange folk de forskjellige komitéene trenger, men alle er i utgangspunktet velkomne.

Hva gjør NTNUI TA?

I all hovedsak arrangerer vi turer og treniger. De fleste av turene våre arrangeres i løpet av vårsemesteret da vi trenger snø for å stå på ski, men vi har også noen turer på høsten.
Som regel arrangerer vi to bli-kjent-turer i løpet av høstsemestert. Det bli også arrangert en del sosiale sammenkomster og teoretisk skredkurs. Våren startes vanligvis med en alpetur. Og vi arrangerer 7 andre turer i løpet av semesteret, dette blir i snitt nesten annenhver helg. Turene vil ha forskjellig fokus og ferdighetsnivået vil også variere deretter. Trening går som regel over hele året. I hovedsak har vi sirkeltrening hver mandag fra 20:00 og turntrening annenhver søndag.

Hvor flink må jeg være på ski for å være med i gruppa?

Der er ingen krav om ferdigheter for å bli med på de fleste turene. Noen av turene vil stille krav til utstyr (se eget punkt).

Hva trenger jeg av utstyr?

De fleste av turene våre krever bindinger med gå-funksjon, da de er topptur som er i fokus. Vi har ingen ski til utlei, men der er mulig å leie ski hos noen sportsbutikker. Noen av turene våre krever også at du har skredutstyr og kunnskapen til å bruke det, men vi anbefaler at du alltid bruker slikt utstyr. TA har 4 skredsett og 2 separate spader til utleie( se egen underside )Utover dette kreves det kun normalt turutstyr.

comments powered by Disqus