Toppturhelg med skredfokus

Siste helgen i januar dro 38 nye og gamle TA-ere på tur til Oppdal for å lære mer om ulike snøforhold og vurdering av skredfare, samt dele erfaringer fra egne turer.

På turen var det tre nybegynnergrupper med fokus på å lære grunnleggende skredkunnskaper og bruk av utstyr, samt to viderekommende grupper for dem med mer erfaring, hvor fokus lå på diskusjon og kunnskapsutveksling.

Med faregrad 1 og betongsnø var det begrenset med spennende skredproblematikk i fjellet denne helgen, men turen var likevel lærerik for både mindre og mer erfarne. Toppturene gikk til Storlidalen, til toppene Storhaugen, Storhornet og Storbekkhøa.


Foto: Fredrik José Ødegård Tømte

Foto: Fredrik José Ødegård Tømte

Foto: Fredrik José Ødegård Tømte

Foto: Fredrik José Ødegård Tømte

Foto: Fredrik José Ødegård Tømte

Foto: Fredrik José Ødegård Tømte

Foto: Hauk Bjørnland

Foto: Hauk Bjørnland

Foto: Hauk Bjørnland

Foto: Hauk Bjørnland

Foto: Hauk Bjørnland

Foto: Hauk Bjørnland

Foto: Magnus Ofstad Holan

comments powered by Disqus