Styret

Styret for skoleåret 2016 /2017!

BILDER ER HER

Leder: Torbjørn Pleym Løseth

T-bear

Leder av gruppa er bindeledd mellom TA og NTNUI sentralt. Leder stiller opp på generalforsamlingene til NTNUI og diverse andre møter. Sammen med nestleder må lederen sørge for å holde orden i mail-kontakt med NTNU, SIT og NTNUI. Arrangerer avslutningsturen sammen med leder i turgruppa.

Epost: telemark-leder@ntnui.no

Kjører: Telemark

Nestleder: Ingrid Rosseland Fjose

Ingrid f

Nestleder i gruppa sørger for at leder husker å gå på møter. Sørger for at det blir avholdt styremøte omtrent en gang i måneden. Svarer på henvendelser til styret og gjør alt som ikke tilfaller en underkomité. Hjelper til i komiteene ved behov.

Epost: telemark-nestleder@ntnui.no

Kjører: Telemark

Kasserer: Ingrid Norrvall Vegdahl
Ingrid v
Sørger for at regnskapet er i orden og at inn- og utbetalinger går som planlagt. Tar i mot reiseregninger og kvitteringer, og hjelper turgruppa med budsjett og skjemaer.
Epost: telemark-kasserer@ntnui.no
Kjører: Alpint

Leder PR-gruppa: Jon Lytskjold
Juuuuun
Leder for PR-gruppa skal sørge for at det blir arrangert filmkvelder og temafester som Pray for snow. Det skal også arrangeres TA-pils en gang i måneden. I samarbeid med turgruppa skal PR-gruppa sørge for sosiale opplegg på turer.
Epost: telemark-blestsjef@ntnui.no
Kjører: Alpint

Leder for Turkomiteen: Sindre Toftdahl
Sindre
Leder for turgruppa skal delegere studieårets turer til medlemmer av gruppa og har et overordna ansvar for at turer blir arrangert på en god måte. Skal samarbeide med PR-gruppa om sosiale opplegg på turer. Planlegger avslutningsturen sammen med lederen.
Epost: telemark-arrkomsjef@ntnui.no
Kjører: Telemark

Webmaster: Anders Vik Lysne
chea
Sørger for at nettsida er oppe og går, og oppdatert. Hjelper turgruppa med påmeldinger og ventelister.
Epost: telemark-webmaster@ntnui.no
Kjører: Alpint

Sponsorsjef: Marit Rolvsjord
Marit
Skal sørge for at TA har en avtale (en hovedsponsor) med en bedrift som kan gi rabatter på skiutstyr og premier til arrangement. Skal i samarbeid med tur- og konkurransesjef skaffe premier fra hovedsponsor ++. Har også ansvar for bestilling av TA-genser.
Epost: telemark-sponsorsjef@ntnui.no
Kjører: Alpint

Trenersjef: Bastian Haug
Bastian
Trenersjef, sørger for at du holder deg i form gjennom året og alltid er forberedt på spontan skitur. Sørger for at mandagstreninger, turntreninger og eventuelle torsdags- eller ski-treninger har god kvalitet.
Epost: telemark-trenersjef@ntnui.no
Kjører: Alpint

Konkurransesjef: Richard McCrae-Lauba
Richard
Konkurransesjefen har hovedansvar for den årlige konkurransen TA-freeride. Har også ansvar for eventuelle konkurransekjørere som vil delta i Norges-cup.
Epost: telemark-konkurransesjef@ntnui.no
Kjører: Alpint

Alle spørsmål som ikke har med komitéene å gjøre kan rettes til Ingrid Rosseland Fjose (nestleder) på telemark-nestleder@ntnui.no.

comments powered by Disqus